Boek
Nederlands

De kunst van het luisteren : hoe leren luisteren relaties kan verbeteren

Michael Nichols (auteur)

De kunst van het luisteren : hoe leren luisteren relaties kan verbeteren

Om beter met elkaar om te gaan Met vele praktijkvoorbeelden De kunst van het luisteren Michael P. Nichols ‘Hij verwacht dat ik naar zijn problemen luister, maar hij is nooit geïnteresseerd in die van mij!’ ‘Als ik vertel over wat ik heb meegemaakt, vertelt mijn vriendin altijd over haar eigen situatie.’ Hij zegt: ‘Je had iets moeten zeggen.’ Zij zegt: ‘Je had het moeten vragen.’ Hij zegt: ‘Waarom
Onderwerp
Luisteren
Titel
De kunst van het luisteren : hoe leren luisteren relaties kan verbeteren / Michael P. Nichols
Auteur
Michael Nichols
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
The lost art of listening
Uitgever
Kampen: Kok, 2003
375 p.
ISBN
90-806883-6-3

Besprekingen

Mensen zijn de kunst van het luisteren kwijtgeraakt. Tegelijk is niets kwetsender voor mensen als het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. Nooit verliezen we immers de behoefte om mee te delen hoe we het leven aanvoelen; daarom is een luisterend oor een formidabele kracht in menselijke relaties. De auteur scherpte zijn ideeën over luisteren aan in zijn jarenlange praktijk als psychoanalyticus en gezinstherapeut. Veel conflicten tussen partners zijn volgens hem vooral het gevolg van het feit dat ze niet naar elkaar (kunnen) luisteren. Het verlies van de kunst van het luisteren brengt mensen in een steeds groter wordend vacuüm.

In vier delen bespreekt hij de problemen. Vooreerst verduidelijkt hij het belang van luisteren. In het tweede deel verklaart hij waarom mensen niet naar elkaar luisteren. Daarna bespreekt hij wegen om te leren luisteren. In het laatste deel komt luisteren in verschillende contexten aan bod, zoals op kantoor, thuis, bij vrienden.

Dit boek n…Lees verder
Het boek benadert luisteren vanuit vier gezichtspunten: wat maakt luisteren belangrijk, psychologische (emotionele) behoeften, herkennen van (emotionele) reacties en luisteren binnen een context van werk en relaties. Elk stuk theorie wordt voorzien van voorbeelden uit de eigen praktijk. Deze 'Amerikaanse' aanpak zorgt er enerzijds voor dat de aandacht gevangen blijft; anderzijds leidt het erg af van de theorie die ermee geïllustreerd wordt. De vele voorbeelden zorgen voor een grote herkenbaarheid, de lezer kan zich gemakkelijk in de voorbeelden verplaatsen. Het boek sluit aan bij de bestaande communicatietheorieën en legt een verband met de psychologie. In het deel dat uitgaat van het gezichtspunt psychische (emotionele) behoeften, staat de gestaltpsychologie centraal. Een lijvig boekwerk, toch blijft het prettig lezen en verveelt het niet. Het boek is daarom geschikt voor particulieren die meer over communicatie en luisteren in het bijzonder willen weten en ook voor professionals. He…Lees verder